Risanka

moj prozor u svijet

Category

writing

Prolaz za divljač, Iva Šakić Ristić

 Moj roman Prolaz za divljač je vani. Kao srna na otvorenom polju čekajući na strijelu Bijelog Kralja, ni ne znajući da čeka na smrt. Možda danas Bijeli Kralj bude milostiv pa je propusti da živi čekajući kapitalca sa rogovima. Uglavnom,… Continue Reading →

© 2018 Risanka — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑