i..ččopp

Triana na daskama pdf i E-pub na yola siteu, nisam ga uspjela ovdje instalirati.

Eto sad možete zgrabiti svoj primjerak za plažu. Kratka, upečatljiva priča sa sumornom temom. Sumornost iste je ublažena odmakom u stilu Pirandelovih Sedam lica traži autora, uvijek sam obožavala glumce koji lete po publici, i pisce koji se opiru likovima. U međuvremenu sam i sama stala na daske utjelovljujući Gloriju samo za vježbu i moram reći da nisam promašila istinu pišući ovu priču prije ikakvog iskustva na pozornici.

Triana je spremna na rubu pozornice, pogledajte hoće li skočiti i pokupite njezine ostatke. Hvala vam na pažnji