Eto danas, osim što je bio prvi dan škole za moju školarku, sam dobila prijedlog i zahtjev, na dva odvojena načina, za sinopsisom i drugim nevoljama u obliku biografija, bibliografija i kartica teksta. Nakon dana paničarenja i osjećaja da neću stići nikako, djeca su zaspala, i tišina je pala na kuću. Eto me sad par sati poslije sve je poslano, zbrkano kakvo je, u nadi da će se uspjeti izroditi nešto iz napora nakon vrlo angažirajućeg dana.

Ono što je važno je da je torba spakirana za sutra, knjige omotane i imena ugravirana na važna mjesta. Ujutro imamo rano buđenje i visoki start. San će pričekati neka mirnija vremena.